Základní informace

Smart Slide

Posuvné dveře vyrobené na základě systému Smart Slide umožňují díky jednoduchému a současně inovativnímu zavíracímu mechanismu jednoduchou a intuitivní obsluhu, která se velmi podobá řešením použitým u zdvižně-posuvných dveří.

0,99

Uw pro Ug=0.7 (teplý rámeček)

1-2 počet pojezdů

#vzornik-barev-pvc-okna

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 • stavební hloubka 140 mm
 • tloušťka zasklívacích sestav do 42 mm
 • standardní zasklení je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*
 • design classic-line
 • systém je vybaven těsněním TPE
 • možnost vybavit větrací štěrbinou
 • volitelně jednostranná nebo oboustranná klika
 • dveře dostupné ve schématu „A“
 • maximální rozměry křídla 1,5 x 2,3 m
 • stabilita a možnost vytvářet velké konstrukce
 • široký výběr hladkých lamin a lamin v dřevodekoru

*standard pro den 16.04.2019. Vyžaduje technologické potvrzení.

KONSTRUKCE

Smart Slide jsou sice posuvné dveře, ale inovační zavírací mechanismus umožňuje jednoduchou a intuitivní obsluhu, která se velmi podobá řešením použitým u zdvižně-posuvných dveří. Jsou zde použita těsnění TPE, díky čemuž je dosaženo mnohem lepších hodnot součinitele tepelné izolace než u jiných posuvných dveří.

Dveře stojí za to doporučit zákazníkovi také z jiného důvodu. S použitím systému Smart Slide je možné bez problémů vyrobit větší výrobky než v jiných systémech. Křídlo v systému Smart Slide může dosahovat rozměrů až 1,5 x 2,3 m.

Stavební hloubka je 140 mm a zasklívací sestavy mohou mít tloušťku max. 41 mm. To znamená, že dveře vyrobené na základě systému Smart Slide jsou nejen funkční, umožňují výrobu velkých výrobků, ale jsou také teplé.

Posuvné dveře Smart Slide doporučujeme vybavit větracími štěrbinami. Nabízíme také plnou paletu hladkých lamin nebo lamin v dřevodekoru, díky nimž se dveře přizpůsobí jakémukoliv typu interiéru nebo fasády.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Posuvné dveře vyrobené na základě systému EvolutionDrive SF mohou být pohyblivé podle jednoho schématu.


Schéma „A“ - dvě křídla, z nichž jedno je pohyblivé.