Profesionál v renovaci dřevěných oken

Opravy eurooken

Specializujeme se na opravy eurooken zejména po živelných událostech, převážně po kroupách.

Nejvíce oprav oken provádíme ve spolupráci s pojišťovnou a zároveň poskytujeme zákazníkům podporu při komunikování pojistné události s pojišťovnami. Je třeba zmínit, že pojišťovny mohou vyžadovat potvrzení o tom, že okna byla v minulosti pravidelně servisována. Časté jsou také renovace po poškození domácími mazlíčky nebo po násilném vniknutí do objektu. Při poškození eurooken je důležité použít co nejdříve renovační sadu a povrch ošetřit. Tím zamezíte prostupu vlhkosti do dřeva a zvýšení poškození eurooken. Pokud se toto ošetření zanedbá, je nutné provést celkovou renovaci euro oken nebo dveří. Opravy eurooken jsou podmíněné povětrnostními podmínkami, proto jejich servis provádíme sezónně od května do září.

Současná dřevěná eurookna tvoří vícevrstvé dřevěné lamely, které zaručují tvarovou stálost profilů. Kvalitativním posunem je instalace izolačních dvojskel, jejichž prostor je plněn inertním plynem a také samotné dotěsnění funkčními těsnícími prvky. Eurookna jsou náchylnější k poškození než okna z jiných materiálů. Aby byla jejich životnost co nejdelší, je potřeba o ně důkladně pečovat a pravidelně kontrolovat stav ochranného nátěru. Tato základní údržba by se měla provádět minimálně jednou ročně. Udržovací sady lze u nás objednat.