Základní informace

Monoblock

Okna určená k montáži v tepelné izolaci. Tloušťka tepelné izolace nepředstavuje žádný problém, protože rámy Monoblock existují v několika šířkových variantách. Okna určená pro francouzský trh.

1,00 

Uw pro Ug=0.7 (teplý rámeček)

5 komor

2 těsnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 • profil třídy „B“,
 • hloubka rámu 70-162 mm,
 • 5 komorová konstrukce křídla,
 • systém se 2 těsněními
 • ve standardním vybavení pojistka chybné manipulace s klikou (otvíravě sklopné okno),
 • standardně kování vybavené dvěma body proti vysazení v každém křídle,
 • možnost zasklení izolačním sklem v šířce do 42 mm,
 • standardní zasklení je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • možnost použití skrytého kování,
 • možnost použití centrální kliky,
 • možnost použití brzdy otevřeného křídla s ovládáním v klice,
 • možnost spojování rámu s různými typy křídel (Classic-line nebo Round-line).

*Standard pro den 16.04.2019. Vyžaduje technologické potvrzení.

FUNKČNOST

Budovy se zpravidla zateplují z vnější strany. Investoři však občas mají jiné představy. Stává se, že se budovy zateplují z vnitřní strany. Jedná se o praktické řešení, ale problém se může objevit při výměně oken. Klasické okenní systémy nebudou mít v těchto případech uplatnění. Pro tento systém zateplení budov byly vyvinuty rámy Monoblock.

Šířka rámu (102, 122, 142 nebo 162 mm) se volí podle tloušťky zateplení. Speciální profil, který se nachází na vnější straně rámu, esteticky zakrývá tepelnou izolaci po celém obvodu okna, přičemž zabraňuje vzniku tepelného mostu. Vnitřní polodrážka rámu naopak umožňuje estetickou montáž v interiéru bez nutnosti zapravování sádrou.

Funkčnost není jedinou vlastností oken vyrobených ze systému Monoblock. Další je bezpečnost. Okna jsou standardně vybavena dvěma bezpečnostními uzávěry v každém křídle, bezpečnostními čepy s nastavením přítlaku, pojistkou chybné manipulace s klikou a vnitřním středovým přítlačným pantem. Konečný výběr skladby kování však závisí na individuálních potřebách a požadavcích zákazníka. Nabízíme také kování třídy WK1 nebo WK2. Chcete-li mít okno s nejvyššími bezpečnostními parametry, doporučujeme ho zasklít bezpečnostním nebo tvrzeným sklem a opatřit klikou Hoppe Secustik s klíčem.

Aby byla v místnostech zajištěna náležitá ventilace, doplňujeme všechna otvíravě sklopná okna naší výroby rohovým převodem s mikroventilací. Okenní křídlo se otočením kliky o 45 stupňů odsune od rámu o několik milimetrů a umožňuje tzv. „spárové větrání“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Okna typu Monoblock se vzhledem ke své šířce vyznačují dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Ve standardním provedení je nabízíme s dvojsklem. Pokud zákazník požaduje snížení součinitele prostupu tepla Uw, pak je vyrábíme s trojsklem. Doporučujeme také teplé distanční rámečky z naší nabídky. Vyrábějí se z kombinovaného izolačního materiálu, zvyšují izolaci skel a snižují riziko vzniku dočasné kondenzace vodní páry na skle.

Do oken lze namontovat také brzdu v klice, kliku s klíčem, sítě proti hmyzu a další příslušenství. Investorům, kteří požadují, aby jejich okna měla elegantnější vzhled, doporučujeme použít okenní příčky. Plní především dekorativní funkci. V naší nabídce naleznete například meziskelní nebo nalepovací okenní příčky. V závislosti na vybraném druhu se umísťují mezi tabule izolačního skla nebo se lepí na jejich vnější plochu.

Okna vyrobená na základě systému Monoblock doporučujeme také vybavit skrytým kováním Multi-Power. Mechanismy jeho konstrukce umožňují skrýt všechny prvky kování v drážce okna. Skryté mohou být lišty štulpu, převodové lišty, závěsy a další funkční prvky. Skryté kování má kromě estetických hodnot také praktické přednosti. Uživateli umožňuje mimo jiné regulaci křídla ve třech rovinách a integrované nastavení šířky otevření křídla.

#vzornik-barev-pvc-okna