Základní informace

Ideal 7000 NEW

Energeticky úsporná okna vyrobená nejmodernějšími technologiemi. Představují odpověď na rostoucí požadavky v oblasti tepelné izolace okenních otvorových výplní. Systém vybavený vnějším těsněním.

0,77 

Uw pro Ug=0.5 (teplý rámeček)

6 komor

2 těsnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 • profil třídy „B“,
 • 6 komorová konstrukce,
 • stavební hloubka 85 mm,
 • ve standardním provedení otevřený ocelový profil o tloušťce 1,5 mm,
 • ve standardním vybavení pojistka chybné manipulace s klikou (otvíravě sklopné okno),
 • v každém křídle standardně kování se dvěma body proti vysazení,
 • možnost použití výztuže Ultradur High Speed v rámu,
 • na bílém nebo hnědém základním profilu,
 • systém vybavený dvěma těsněními,
 • možnost použití skrytého kování,
 • zasklení izolačním sklem v šířce do 52 mm,
 • standardní zasklení je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • k dispozici ve variantě s rovným křídlem,
 • kompatibilní se systémem Ideal 8000,
 • doporučený pro nízkoenergetické domy.

*standard pro den 16.04.2019. Vyžaduje technologické potvrzení.

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Moderní architektura si žádá nové standardy v technické, funkční a estetické oblasti. Okna vyrobená ze systému 7000 New představují zcela nový přístup k energetickým úsporám. Současně se jedná o průlom ve výrobě plastových oken. Nové možnosti nabízí technologie „powerdur inside“, díky níž lze odstranit ocelovou výztuž z rámu. Jednou z možností tohoto systému je nahrazení ocelové výztuže v rámu speciálními termoplastickými vložkami, které jsou vyztuženy polymerem Ultradur High Speed. Odstranění oceli z rámu současně vede k odstranění tepelných mostů. Je to také možnost, jak u profilů dosáhnout ještě lepších hodnot součinitele prostupu tepla.

Profily se stavební hloubkou 85 mm skýtají také velké možnosti při volbě izolačních skel. Tato okna se standardně zasklívají dvojsklem. Pokud však do nich vložíme trojsklo, získáme součinitel prostupu tepla Uw v hodnotě 0,88 W/m2K. Zákazníkům, kterým záleží na tepelné pohodě, doporučujeme rovněž teplé distanční rámečky, které nejen zvyšují tepelné parametry skla, ale také snižují riziko vzniku dočasné kondenzace vodní páry na skle.

Vaší pozornosti by také neměla uniknout jedna z nejnovějších položek v naší nabídce. Skla s nízkoemisní vrstvou představují inovaci, která umožňuje snížit nejen účty za vytápění, ale i výdaje na klimatizaci místností v létě. Díky speciálně vyvinuté vrstvě okno propouští mnohem méně sluneční energie, a proto v létě snadno udržuje příjemnou teplotu v místnostech. V zimě naopak sklo zabraňuje úniku tepla z interiéru. Tato izolační skla doporučujeme zejména do budov s velkými prosklenými plochami na jižní, jihozápadní a jihovýchodní straně fasády.

FUNKČNOST

Odpovídající ventilace místnosti může mít velmi důležitý význam pro zdraví lidí, kteří v ní pobývají. Nejúčinnějším způsobem, jak zlepšit větrání místností, je montáž okenních větracích štěrbin. Okenní větrací štěrbina přivádí nepozorovaně do interiéru proud čerstvého vzduchu. Z naší nabídky vám doporučujeme okenní větrací štěrbiny reagující na tlak vzduchu nebo na vlhkost vzduchu. Druhé jmenované fungují automatickým způsobem a nevyžadují zásah do jejich ovládání, proto představují mnohem pohodlnější řešení. Okenní větrací štěrbiny se montují do horní části okna.

Z hlediska větrání stojí za pozornost také další položky z naší nabídky. Je to například kování s tzv. vícepolohovým sklopením. Precizně navržená konstrukce umožňuje sklopit křídlo do několika poloh – od minimálního rozevření až po sklopení. Uživatel tak může regulovat intenzitu větrání – v závislosti na potřebách, zvycích nebo povětrnostních podmínkách venku. Všechna otvíravě sklopná okna z naší nabídky mají navíc ve standardním provedení rohový převod s mikroventilací.

Pokud jste při svém rozhodování už probrali všechny nejdůležitější funkce okna, je čas se zaměřit na jejich estetické zpracování. Z praktických i estetických důvodů doporučujeme okna se štulpem. Představuje alternativu k pevnému sloupku. Umožňuje získat volný prostor po otevření okna. Světlý otvor okna nebude nic rozdělovat, protože štulp je součástí jednoho z křídel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Požadované užitkové a funkční parametry oken lze zabezpečit odpovídajícím příslušenstvím. Nižší součinitel prostupu tepla získáte, pokud sklo v okně opatříte teplým distančním rámečkem. Jeho praktičnost a užitečnost vyplývá ze skutečnosti, že zabraňuje nadměrnému ochlazovaní okna z vnitřní strany. Materiál, ze kterého se teplé distanční rámečky vyrábějí, umožňuje snížit riziko vzniku kondenzace vodní páry v oblasti okna.

Pokud vám záleží na zdraví obyvatel domu, je vhodné okna opatřit okenními větracími štěrbinami. Jejich hlavním úkolem je zajistit přívod vzduchu zvenčí, což okamžitě vede k jeho cirkulaci. Díky okenním větracím štěrbinám jsme schopni kontrolovat úroveň vlhkosti v budově a předcházet vzniku plísní a hub. Jejich montáž je velmi důležitá také z bezpečnostních důvodů. Okenní větrací štěrbiny by se měly určitě nacházet v oknech místností, ve kterých se nacházejí plynové kotle, krby, kachlová kamna a plynové sporáky.

Investorům, kteří chtějí, aby jejich okna měla elegantnější vzhled, doporučujeme použít okenní příčky. Plní především dekorativní funkci. V naší nabídce naleznete například meziskelní nebo nalepovací okenní příčky. V závislosti na vybraném druhu se umísťují mezi tabule izolačního skla nebo se lepí na jejich vnější plochu.

Pokud chcete pozvednout estetickou stránku oken, můžete se rozhodnout pro kování Multi-Power čili oblíbené skryté kování. Všechny jeho součásti jsou umístěny v drážce a jsou u zavřeného křídla zcela neviditelné. Skryté mohou být lišty štulpu, převodové lišty, závěsy a další funkční prvky. Díky tomu okno vypadá velmi elegantně a jeho kompozice je harmonická. Skryté kování má kromě estetických hodnot také praktické přednosti. Uživateli umožňuje mimo jiné regulaci křídla ve třech rovinách a integrované nastavení šířky otevření křídla.

BEZPEČNOST

Okna vyrobená ze systému 7000 New jsou osazena kováním Maco Multi-Matic. Výběr skladby kování však závisí na individuálních potřebách a požadavcích zákazníka. Okno ve standardním provedení má dva bezpečnostní uzávěry v každém křídle a bezpečnostní čepy s regulací přítlaku. Otvíravě sklopná okna jsou standardně vybavena také pojistkou chybné manipulace s klikou, která je integrována s přizvedávačem křídla. Kování lze volitelně vybavit dalším příslušenstvím, které zvýší třídu jeho odolnosti proti vloupání. Vyplatí se sáhnout například po klikách s klíčem, které velmi ztíží otevření okna zvenku.

Zákazníkům, kterým mimořádně záleží na bezpečnosti, doporučujeme použít v oknech skla s třídou odolnosti proti vloupání P2 (dvě tabule skla a dvě vrstvy fólie) nebo P4 (dvě tabule skla a čtyři vrstvy fólie). Zde je na místě upozornění, že bezpečnostní sklo s třídou P4 považují pojišťovny za dostatečnou ochranu domu, což může vést ke snížení splátky pojistného až o 10 %. Už jen z tohoto důvodu se vyplatí montovat okna s bezpečnostními skly v třídě P4 nejen v budovách občanské výstavby, ale také v rodinných domech.

Dalšími ochrannými prvky mohou být jazýčková relé čili magnetická čidla otevření okna nebo vložený alarm ve skle. První řešení spouští alarm v okamžiku změny polohy obvodového kování. Druhé naopak zareaguje v případě rozbití skla nebo jiného narušení jeho struktury.

Bezpečnost používání určitě zvýší tzv. dětská pojistka s klikou TBT. Kování v tomto případě funguje tak, že zabraňuje otevření okna, ale současně umožňuje jeho sklopení.

#vzornik-barev-pvc-okna