Jak probíhá renovace špaletových oken

Před samotnou renovací okenních křídel a rámů, je nutné dané segmenty nesmazatelně označit, aby při finální kompletaci nedocházelo k jejich záměně. Na renovaci špaletových oken jsou použity produkty od firmy Dulux. Konkrétně se jedná o základní univerzální nátěrovou hmotu bez obsahu olova a chromu a o rozpouštědlový krycí email Dulux trade satin finish.

  1. U okenních křídel odstraníme skleněné výplně, sklenářský tmel popřípadě těsnění a demontujeme kování.
  2. Horkovzdušnou pistolí odstraníme současný nátěr (lze odstranit nátěr také chemicky „louhováním", nebo mechanicky a to broušením nebo frézováním).
  3. Vizuálně zkontrolujeme stav jednotlivých dílů okenního rámu (okapnice, klapačka, pevnost spojů).
  4. Obrousíme povrch excentrickou bruskou (brusným prostředkem se zrnitostí č. 80 a při konečném broušení č. 220).
  5. Případné vady ve dřevě opravíme aplikací dvousložkového tmelu s příměsí dřevní moučky. Pohyblivé spoje ošetříme přetíratelným akrylátovým tmelem. Při vyšší degradaci dřeva volíme opravu „lodičkou" nebo vysazením nového kusu dřeva (na interiérovou část okna používáme lepidlo s označením B2 a na exteriérovou B3).
  6. Naneseme základní krycí nátěr (Dulux universal základ) a po zaschnutí (cca 3 hodiny) přebrousíme jemným brusným prostředkem č. 400. Odmastíme povrch ředidlem (S 6006).
  7. Aplikujeme finální emailový nátěr barvou Dulux satin finish na bázi alkydových pryskyřic (doba schnutí 48 hod., úplné vytvrzení 3 týdny).
  8. Zkompletujeme okna. Při zasklení je použit sklenářský tmel a silikon. Těsnit lze dvěma způsoby a se dvěma druhy těsnění, a to švédským lepeným těsněním nebo frézovaným silikonovým těsněním. Kompletace kování.