Jak probíhá oprava eurooken

Demontujeme okenní křídla a obrousíme exteriérovou část (interiérovou obrousíme jen v případě, že je poškozená). Použijeme excentrickou brusku (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Starý nátěr lze odstranit také chemickou cestou.

  • Případné poškození dřeva se u eurooken opravuje pouze „lodičkováním", a to za použití lepidla s označením B3. Po zaschnutí lepidla je nutné srovnat povrch do roviny.
  • Aplikujeme impregnační nátěr proti plísním, škůdcům a houbám (Induline SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2 – 3 hodiny. Po zaschnutí přebrousíme brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.
  • Základní lazurový nátěr (Induline GW-360) naneseme na rám houbičkou, a to z důvodu celistvosti nátěru. Technologická přestávka 24 hodin.
  • Spáry spojů je nutné vyplnit tenkou vrstvou Induline AF 920 (doba schnutí 1 – 2 hodiny).
  • Po zaschnutí přebrousíme základní nátěr jemným brusným prostředkem (č. 400) a vlhkou tkaninou odstraníme drobné prachové částečky.
  • Ve finální fázi použijeme vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru (Induline LW-700). Vzhledem k tomu, že budeme pro finální aplikaci nátěru používat vysokotlakou stříkací pistoli, musíme pečlivě zakrýt veškeré části, jichž se aplikace netýká. Aplikaci barvy stříkáním jsme zvolili proto, že je tento způsob efektivnější.
  • Odstraníme zakrytí okolních ploch a prvků a necháme lazuru přirozeně doschnout.